top of page

Kaikki johtaminen on muutosjohtamista - vai onko?


Kaikki johtaminen on muutosjohtamista - vai onko? kysyy muutoksen asiantuntija Riikka Tanner


Muutosta työkseen johtavat kuulevat usein kuinka kaikki johtaminen on nykyään muutosjohtamista. Tietyllä tasolla samaistun ajatukseen. Jos ajatellaan, että strategian johtaminen on muutoksen johtamista ja kaikkien pitäisi johtaa strategian mukaisesti niin ajatuksen tasolla yhtälö toimii. Kenties kyseessä on semanttinen haaste.

Nykyajan liiketoimintaympäristö on dynaaminen ja ennakoimaton, täynnä jatkuvia muutoksia, jotka vaativat organisaatioilta enemmän kuin vain reaktiivista muutosjohtamista. Teknologian kehitys, markkinoiden muutokset ja yhteiskunnallinen regulaatio pakottavat yritykset jatkuvaan sopeutumiseen. Tässä todellisuudessa pitäisi ennemmin siirtyä perinteisestä (muutos)johtamisesta kohti muutoskyvykkyyden johtamista.

Muutosjohtamisesta muutoskyvykkyyden johtamiseen edustaa näkökulman muutosta siinä, miten organisaatiot näkevät ja lähestyvät muutosta. Kun muutosjohtaminen keskittyy usein erillisiin projekteihin ja toimenpiteisiin muutosten hallitsemiseksi, muutoskyvykkyys laajentaa näkemystä organisaatioiden kykyyn vastata myös tuleviin muutoksiin ennakoiden ja joustavasti.

Muutoskyvykkyys viittaa organisaation sisäiseen kykyyn sopeutua, reagoida ja ennakoida muutoksia ympäristössään tavalla, joka ei ainoastaan säilytä sen toimintakykyä vaan myös mahdollistaa sen menestyksen ja kasvun pitkällä tähtäimellä. Se ylittää perinteisen muutosjohtamisen rajat, sillä yksittäisten muutosprojektien ja - ohjelmien sijaan se rakentaa jatkuvaa valmiutta ja resilienssiä osaksi organisaation kulttuuria, rakenteita ja prosesseja.

Kun puhun muutoksen johtamisesta, puhun useimmiten muutoskyvykkyyksien rakentamisesta. Oman kokemukseni mukaan organisaatioissa hallitaan hyvin perinteinen liiketoiminnan suunnittelu, operatiivinen valojen päällä pitämiseen perustuva tekeminen ja ihmisten lähijohtaminen. Mutta kun puhutaan organisaation uudistumisesta, asetelma laajenee.

Silloin puhutaan jatkuvan, adaptiivisen kyvykkyyden rakentamisesta, joka mahdollistaa organisaation reagoinnin ja ennakoivan toiminnan muutosten keskellä. Se edellyttää organisaation sisäisten prosessien, kulttuurin, ihmisten ja järjestelmien muokkaamista tavalla, joka tukee jatkuvaa oppimista ja uudistumista.

Tästä näkökulmasta katsottuna me todellakin tarvitsemme vielä muutoksen johtamista ihan yhtä paljon kuin tarvitsemme lisää strategista ajattelua ja päätöksentekokyvyn lisäämistä.

Miten johdetaan strategiaa, kulttuuria, ihmisiä, prosesseja ja rakenteita, sekä teknologiaa niin että yksittäisen muutoksen sijaan olemme valmiit myös sitä seuraavaan ja sitä seuraavaan .. ja vielä sitäkin seuraavaan muutokseen? Se on tämän päivän muutoksen johtamista.

Tästä näkökulmasta todellakin toivon, että kaikki johtaminen on muutoksen johtamista.Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page