top of page
Pastel Gradient

Moderni strategia ja muutoksen johtaminen

Strategiasta käytäntöön:
80/20-sääntö uudistumisen vauhdittajana

Strategiasta käytäntöön -kirjan kansikuva, kirjailija Riikka Tanner

Strategiasta sanotaan usein, että se on 20 prosenttia suunnittelua ja 80 prosenttia implementointia. Silti moni perinteinen strategiakirja käsittelee strategian johtamista vain kirjan viimeisissä luvuissa ja silloinkin vahvasti keskittyen työkaluihin, joiden avulla strategia voidaan johtaa käytäntöön. Strategian onnistumisen mahdollisuudet voidaan kuitenkin määrittää jo ennen kuin strategiaprosessi edes käynnistyy.

Tämä kirja kääntää perinteisen strategiaprosessin ylösalaisin ja lähtee liikkeelle siitä, mihin perinteinen strategiakirja loppuu. Mitkä ovat ne elementit, joiden varaan strategian toteutus rakentuu? Miten strategian johtaminen saadaan kulkemaan läpi strategiaprosessin sen sijaan, että se jää erilliseksi toteutusvaiheeksi strategiatyön jälkeen?

Siinä missä strategia on modernia ongelmanratkaisua, on strategian johtaminen aina muutoksen johtamista. Kirjaan on valittu erityisesti ne teemat, jotka ovat tärkeitä strategian ja muutoksen onnistumisen kannalta. Kirja tarjoaa useita näkökulmia siihen, miten organisaation strategia eletään arjessa todeksi niin liiketoiminnan, myynnin, markkinoinnin, HR:n kuin viestinnän näkökulmista.

Kirjan kantavana teemana on Pareton periaate, joka on tullut tunnetuksi 80/20-sääntönä. Sen mukaan lähes missä tahansa tekemisessä on tunnistettavissa pieni osuus, joka aikaansaa suurimman osan tuloksista. 80/20-sääntö pätee myös strategiatyöhön ja muutoksessa onnistumiseen. Mitkä ovat ne 20 prosenttia, joiden avulla saadaan aikaan 80 prosenttia strategian tuloksista?

Kirja on suunnattu johtajille, jotka ovat vastuussa strategian onnistumisesta. Samalla se on kirja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita onnistuneesta muutoksen johtamisesta.

Tilaa kirja Alma Talent verkkokaupasta

Lue lisää kirjasta

Alma Talent blogi: Vauhdita uudistumista 80/20-säännön avulla

Alma Talent tiedote: Onko muutoksen fokus kateissa? Ota käyttöösi 80/20-sääntö

Otteita kirjasta

Strategia on sosiaalinen prosessi siinä missä se on älyllinen harjoitus. Se vaatii tapaamisia, keskusteluita, neuvottelua ja sitoutumista. Se rakentaa konsensusta näkökulmista, tavoitteista ja rooleista ja luo rationalisointeja, jotka tukevat strategisia toimenpiteitä. 
 
Analyysin ja päätöksenteon pitää olla holistisella tasolla kestävää mutta detaljitasolla timanttia, kuten Stockmannin Chief People & Transformation Officer
Mikko Huttunen sanoo nauraen.

Menestys syntyy asiakas-kokemuksesta:
B2B-johtajan opas

Menestys syntyy asiakaskokemuksesta -kirjan kansikuva, kirjailija Riikka Tanner

Suomalaisten B2B-yritysten tuotteet ja palvelut ovat maailman parhaimmistoa. Menestykseen vaaditaan kuitenkin tänä päivänä enemmän. Asiakkaan odotukset yhteistyökumppaneille kasvavat koko ajan - yhteistyön pitää olla helppoa ja sujuvaa, tarjottujen ratkaisujen tulee olla asiakkaan tarpeisiin sopivia ja arvoa tuottavia, ja yhteistyön pitää parhaimmillaan synnyttää kokemuksia. B2B-asiakkaiden kokemukset syntyvät luontaisesta kiinnostuksesta, annettujen lupausten lunastamisesta sekä onnistumisen tunteista, jotka sitouttavat asiakkaan yritykseen. Yritykselle lojaalit asiakkaat puolestaan tuovat kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa.

Asiakaskokemuksen rakentuminen B2B-ympäristössä on monimutkaisempaa kuin kuluttajabisneksessä. Kokemus syntyy usealla eri tasolla ja odotukset ovat usein sidottu tehtäviin. Kuitenkin myös yritysten välisessä liiketoiminnassa asiakas on ihminen ja kokemus syntyy ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Kirja kuvaa B2B-asiakaskokemusta moniulotteisesti ja antaa käytännön työkaluja sen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Aihetta lähestytään usean eri teeman kautta strategiasta kulttuuriin ja asiakasymmärryksestä mittareihin, teknologiaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia unohtamatta. Yritysesimerkkien kautta teoria muuttuu konkretiaksi ja arkeen vietäviksi ideoiksi.

Tilaa kirja Alma Talent verkkokaupasta

bottom of page