top of page

Ylimmän johdon prioriteetit ristitulessa


Riikka Tanner kirjoittaa havaintojaan uusista tutkimustuloksista kolumnissa Ylimmän johdon prioriteetit

Luin loppuviikosta tuloksia tuoreesta EY CEO Outlook Pulse kyselystä, joka luotaa globaalisti 1200 johtajan näkymiä ja prioriteetteja. Huhtikuun kyselyn bonuksena oli näkymä myös 300 institutionaalisen sijoittajan odotuksiin ja heidän prioriteetteihin. Eli niiden, jotka usein ovat omistajia varsinkin isommissa listayhtiöissä.


Lyhyellä tähtäimellä (seuraavat 12 kk) tekoälyyn ja sitä kautta luotavaan kasvuun suunnatut investoinnit olivat ei niin yllättäen tämänkin listan kärjessä. Toisena listalta on dataan ja tietoturvaan liittyvät investoinnit ja kolmantena kustannusten optimointi ja tehokkuuden tavoittelu läpi liiketoiminnan. 


Seuraavien kolmen vuoden aikana ylimmän johdon prioriteetit muuttuvat: Net-zero tavoitteet nousevat kärkeen (43%), heti perässä tulevat liiketoiminnan nykyisen liikevaihtotason suojaaminen ja uusien tulovirtojen tunnistaminen (41%), sekä edelleen tekoälyyn investoiminen (34%). Toimitusjohtajilta näyttäisi siis löytyvän halua investoida kestävään tulevaisuuteen, kasvuun ja tämän mahdollistavaan teknologiaan 👏 


Institutionaalisten sijoittajien viesti niiden omistamille yrityksille on sekin selkeä. Kolme tärkeintä asiaa, joihin toimitusjohtajien odotetaan keskittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana on liikevaihdon kasvun turvaaminen tai uusien tulovirtojen luominen, digitaaliset innovaatiot ja teknologia infrastruktuurin kehittäminen, sekä kustannusten optimointi. Odotukset ovat pääosin linjassa, paitsi net zero -tavoitteiden osalta. Kiehtova ristiriita.


Myös Johdon agendalla raportin tutkimusdatassa näkyi myös ristiriitoja eri sidosryhmien odotuksissa. Hallituksen prioriteetit olivat selkeästi pidemmän tähtäimen kehityksessä, regulaatioon ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa. Myös ylimmän johdon fokus oli pitkälti tekoälyssä ja tuottavuudessa, sekä tehokkuuden parantamisessa. 


Tein vertailua eri sidosryhmien prioriteettien välillä. Samaan tapaan kuin tässä EY:n kyselyssä, prioriteetit vaihtuvat sen mukaan keneltä kysytään. Räikeimmät erot olivat kuitenkin liiketoiminta- ja keskijohdon edustajien ja ylimmän johdon välillä. 


Keskijohdossa heti tekoälyn jälkeen kärkeen nousivat johtajuuden murros tuotantolähtöisestä ajattelusta kohti ihmislähtöistä ajattelua ja siirtymä tietotyöstä ajatustyöhön, sekä sen vaatima työnkuvien, roolien ja prosessien päivittäminen. Tässä ryhmässä korostuivat myös työntekijäkokemuksen ja -pidon parantaminen, sekä organisaation kulttuurin vahvistaminen vision ja strategian määrittämään suuntaan.      


Liiketoiminnan prioriteetit olivat selkeämmin operatiivisesta näkökulmasta poimittuja, mikä heijastelee sitä missä todellisuudessa he arkensa viettävät. 


Yksi detalji pistää silmiin EY:n kyselytuloksista. Vain 14 % toimitusjohtajista nostaa oman henkilöstön uudelleen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tärkeimpien kehityskohteiden joukkoon tulevan kolmen vuoden aikana. 12kk tähtäimellä olisin tuon vielä ymmärtänyt, mutta että kolmen vuoden? 


Toisaalta se alleviivaa täydellisesti tämän näkökulman pointin.


Sijoittajat ajavat lyhyen tähtäimen voittoja ja kustannussäästöjä, toimitusjohtajat haluaisivat investoida kasvuun ja kestävään kehitykseen, mutta ovat jääneet sijoittajien sekä oman organisaationsa vaatimusten ristituleen, ja liiketoiminnoissa ja tuotannossa nähdään ja koetaan jo se paine, mikä tulee loppuviimein muuttamaan eniten 😘


留言


bottom of page