top of page

Strategia on muutoksen työkalu

Organisaatiot hukkuvat tällä hetkellä muutokseen, tajusivat ne sitä vielä itse tai eivät. Miten selvitä hengissä jatkuvasta murroksesta?


Strategia on muutoksen työkalu, kirjoittaa johdon konsultti Riikka Tanner

Aina kun joku kysyy miksi kirjoitin tämän kirjan, mieleni tekee huutaa: jotta meillä olisi jotain 🤯 järkeä tässä kaoottisessa maailmassa. Usein päädyn kuitenkin vastaamaan jotain korrektia.


Todellisuus on kuitenkin se, että organisaatiot hukkuvat tällä hetkellä muutokseen, tajusivat ne sitä vielä itse tai eivät. Oma draiverini on luoda työkaluja yrityksille ja organisaatioille siihen, että olisi jotain, miten selvitä hengissä tästä jatkuvasta murroksesta. Siihen, miten johdetaan muutoksessa. 


Tällä hetkellä maailmaa nopeimmin muuttavat muutosvoimat lienevät globaalin disruption, geopolitiikan ja makrotalouden muutosten lisäksi tekoälyn ja automaation nopea kehitys ja sen vaikutukset erityisesti työn tuottavuuteen. 


Sen rinnalla kulkee vihreä siirtymä ja kestävän kehityksen painotuksen lisääntyminen liiketoiminnassa, sekä kehitystä vauhdittava regulaation kiristyminen. 


Seuraavassa horisontissa vaikuttavat toisenlaiset muutokset: Siirtymä tietotyöstä ajatustyöhön ja sitä seuraava työnkuvien, roolien ja prosessien päivittäminen, koko johtamisparadigman murros tuotantolähtöisestä ajattelusta kohti ihmislähtöistä ajattelua ja vahvasti nousevana trendinä työntekijöiden mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset ja haasteet. 


Tämän päivän ja huomisen muutosvoimien välillä on melko näkyvä yhteys. Työhyvinvointi- ja mielenterveyshaasteet kasvavat samassa tahdissa maailman muutosvauhdin kiihtymisen kanssa. Kun ihmisen muutoskyky tai käsityskyky saavuttaa kyllästymispisteen, me lakkaamme suorittamasta. Prosessorin kapasiteetti tulee täyteen. 


Siksi pyrin ymmärtämään, miten nämä kytkeytyvät toisiinsa. Organisaatio, joka kipuilee muutospaineiden keskellä, ei näe, osaa, pysty, kykene hyödyntämään niitä työkaluja, jotka ovat sen omassa vaikutuspiirissä jos organisaation strategia ei tunnista, tiedosta, ymmärrä miten muutosvoimat vaikuttavat liiketoimintaan ja sen eri osa-alueille. 


Useat muutosvoimat ovat yrityksen ohjausmekanismien ulottumattomissa. Siksi fokus pitää kääntää niihin asioihin, joihin me voimme vaikuttaa tässä ja nyt, omalla toiminnallamme.


Strategia on muutoksen työkalu. Organisaatio ja sen kulttuuri ovat puolestaan strategian ja sen johtamisen työkaluja. Se valinta, mikä pitäisi tehdä on se, miten ja mihin tarkoitukseen näitä työkaluja halutaan käyttää? 


Sillä me voimme valita. Voimme jatkaa muutoksen ja yhä lisääntyvien vaatimusten perässä juoksemista tai voimme priorisoida tästä edespäin tekemisemme siihen, mikä todella tuottaa arvoa yritykselle ja sen kaikille sidosryhmille. 


80/20 sääntö ei nimestään huolimatta ole mikään sääntö. Se on ennemmin tapa ajatella ja fokusoida oma ja liiketoiminnan tekeminen siten, että tulosta syntyy vähemmällä ponnistelulla. 


Sen ainoa juju on siinä, että löytääksesi oman organisaation 80/20 -säännöt olet pakotettu altistumaan yhdelle asialle.


Strategiselle ajattelulle.  

Jälkisanat: Laitan tähän vielä yhden kuvan esityksestäni Kultarannan Executive Lukupiirissä. Se avaa hyvin sitä, mitä strateginen ajattelu ja 80/20-sääntö ovat yhdessä 💥Strateginen ajattelu ja 80/20-sääntö yhdessä


Comments


bottom of page