top of page

Mistä tunnistaa, milloin on aika päivittää ajatteluaan?

Vanhentuneita oletuksia, strategisia valintoja ja käytäntöjä, jotka eivät enää vastaa nykyistä liiketoimintaympäristöä tai organisaation tavoitteita? Mistä tunnistaa, milloin on aika päivittää ajatteluaan?

Strategiakonsultti Riikka Tanner avaa tekstissään, miten tunnistaa eilisen logiikka

Kun ainoa pysyvä asia on muutos. Peter Drucker sanoitti aikanaan jotakuinkin näin: "Suurin vaara turbulenssissa ei ole turbulenssi itsessään, vaan se että toimimme eilisen logiikalla." 


Eilisen logiikalla viitataan oletuksiin, strategisiin valintoihin ja käytäntöihin, jotka eivät enää vastaa nykyistä liiketoimintaympäristöä tai organisaation tavoitteita. Mutta eilisen logiikan tunnistaminen ei ole aina yksinkertaista, sillä se vaatii usein yhdistelmän itsetutkiskelua, kriittistä analyysia ja ulkopuolista palautetta. Rehellisesti sanoen, ihan liian moni organisaatio odottaa siihen asti, että palaute sisältä tai ulkoa kasvaa tarpeeksi kovaksi. 


Miltä eilisen logiikka näyttää ja tuntuu käytännössä? 


Lisääntynyttä kitkaa ja vastarintaa. Työntekijöiden tyytymättömyys ja turhautuminen kasvavat sitä mukaa, kun vanhat prosessit estävät kehitystä. Keskeiset suorituskykymittarit osoittavat laskusuuntaan, vaikka parannustoimia tehdään jatkuvasti. Paikallaan polkeva tai laskeva myynti ja pienentyvä markkinaosuus ovat myös hyviä signaaleja muutokselle. 


Teknologian happaneminen käsiin, kyvyttömyys tukea uusia ominaisuuksia ja kilpailijoiden jäljessä pysyminen teknologian omaksumisessa. Tietynlainen epäsynkka markkinan yleisen kehityksen kanssa kertoo usein karua kieltään, kilpailijat kehittyvät ja mukautuvat nopeasti uusiin trendeihin, kun taas oma organisaatio kamppailee pysyäkseen mukana. 


Ylipäätään uudet ideat ja innovatiiviset ratkaisut ovat vähissä. Organisaatio näyttää toistavan samoja vanhoja latuja ilman tuoreita ajatuksia, ja tekemisessä luotetaan vanhoihin menetelmiin. Organisaation strateginen päätöksenteko tuntuu reaktiiviselta proaktiivisen sijaan. Ihmisillä on tunne, että halutaan vain säilyttää status quo sen sijaan, että edettäisiin kohti selkeää visiota. 


Jossain määrin jatkuva pieni tyytymättömyys edellämainittuihin asioihin on tervettä, se kertoo siitä että organisaatiosta löytyy halua uudistua. Tiettyyn rajaan asti. 


Moderni strategiatyö on jatkuvaa strategian ja sen oletusten peilaamista suhteessa nykyiseen toimintaympäristöön ja tulevaisuuden näkymiin. Moni organisaatio kipuilee tämän kanssa, koska strategiset valinnat ja oletukset ovat kiteyttämättä. 


Siksi tämä on usein se, mistä aloitan strategiatyön eli tekemällä näkyväksi nykyisen strategian pohjana olevat oletukset ja tunnistamalla alueet, joissa vanhat oletukset eivät enää päde. Samalla on hyvä arvioida organisaatiorakenteita ja prosesseja, jotka estävät ketteryyttä tai hidastavat reagointikykyä muuttuvissa olosuhteissa. Se voi yhtä hyvin olla myös puuttuvien strategisten kyvykkyyksien tunnistamista. Yhtenä tärkeänä, jopa kriittisenä näkökulmana on sukeltaa organisaation kulttuurisiin tai käyttäytymiseen liittyviin esteisiin, jotka haastavat uudistumista.


Kun eilisen logiikka on tunnistettu, seuraava askel on aktiivisesti haastaa ja päivittää vanhentuneet oletukset ja näkemykset. Sekään ei ole ihan yksinkertaista. 


Mutta yritetään 💜 
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page