top of page

Somessa aktiivisesti keskustelua herättävät nyt naiset

CEO-aktivismi ei ehkä ottanut Suomessa tulta alleen, mutta yhteiskunnallisen keskustelun tyhjiön ovat täyttäneet sanavalmiit ja rohkeat naiset. He ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin ja herättävät laajaa keskustelua, tuoden uudet kasvot nykyajan aktivismille.

Strategiakonsultti Riikka Tanner kirjoittaa CEO-aktivismista

Kohta viisi vuotta sitten kirjoitin Johdon agendalla trendiraportissa, miten yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vastuullisuusteemoihin kantaa ottaminen oli nousemassa johdon agendan vuoden 2020 ykköstrendiksi. Sitä seurasikin pari vuotta melko aktiivinen purpose-puheen aika. 


Maailmalla trendi kulki nimellä CEO-aktivismi. Sen ytimessä oli työntekijöiden ja kuluttajien kasvanut odotus (76%) siitä, että toimitusjohtajien pitäisi ottaa julkisesti kantaa vastuullisuuskysymyksiin. Sen jälkeen on nähty, miten erityisesti sosiaalisessa mediassa painopiste on siirtynyt brändin ja sisältöjen viestinnästä kohti vaikuttavia henkilöitä ja kasvollista viestintää, missä yrityksen johtajat tai edustajat osallistuvat julkiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.


Ennakoin silloin, että kehitys Suomessa seuraisi muita länsimaita ja tulisi haastamaan viestintäjohtajien ja markkinointipäättäjien lisäksi erityisesti yritysten toimitusjohtajat. Olin väärässä. 


Viidessä vuodessa puhe ajatusjohtajuudesta on voimistunut mutta CEO aktivismi ei koskaan ottanut meillä tulta alleen. Suomalainen johtaja (muutamaa poikkeusta lukuunottamatta) pysyttelee mielellään passiivisemman ja informatiivisemman puheen tasolla, pyrkii välttämään konflikteja ja ristiriitoja, hyödyntää perinteisiä viestintäkanavia ja suuntaa viestinsä usein melko rajatulle yleisölle. Erona aktivismiin, viestinnästä puuttuu pyrkimys herättää laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Siitä puuttuu toiminta.  


Sen sijaan viimeisen parin vuoden, ehkä jopa viimeksi kuluneen vuoden aikana olen pistänyt merkille kiinnostavan ilmiön. Yhteiskunnallisen keskustelun tyhjiötä täyttää tällä hetkellä erilaisten, ei välttämättä mitään tiettyä yritystä edustavien voimakastahtoisten ja sanavalmiiden naisten joukko. 

 

He ovat löytäneet äänensä yhteiskunnallisina vaikuttajina, ovat aktiivisesti ottaneet kantaa moniin ajankohtaisiin ja kiistanalaisiin kysymyksiin. Heidän viestinsä ovat usein henkilökohtaisia, suorapuheisia ja vaikuttavia, mikä resonoi laajalti eri yhteiskunnan kerroksissa. Näiden naisten toiminnassa korostuu rohkeus, aitous ja pyrkimys konkreettisiin muutoksiin.


Ilmiö ei rajoitu vain tiettyihin teemoihin tai aihepiireihin, vaan kattaa laajasti eri aiheita tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta yli +55 vuotiaiden ikäsyrjintään, pienyrittäjien asemasta sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja työelämän ja johtajuuden kehitykseen. Vaikuttajat ovat herättäneet laajaa huomiota ja keskustelua, osin rikkoen perinteisiä normatiivisia rajoja siitä, kuka saa puhua ja mistä.


Mistä tämä trendi kertoo? Ehkä siitä, miten koko yhteiskunnallinen vaikuttaminen on siirtymässä kohti yksilölähtöisempää ja henkilökohtaisempaa viestintää. Toisaalta se voi olla tulosta vuosikausia jatkuneesta turhautumisesta yhteiskunnallisen kehityksen ja muutoksen hitauteen. 


Merkittävät muutokset vaativat aina aktivismia. Nyt se on saanut uudet kasvot. 


Comments


bottom of page